Category Archives: Bybeluitleg

Hoe moet ons die Bybel verstaan?

Deur die eeue het gelowiges gevra na die regte verstaan van die Bybel. Soos in die verlede wil gelowiges vandag graag weet wat hulle moet glo, hoe hulle moet leef en aanbid. Die Bybel word vandag in baie opsigte deur Bybellesers misbruik. Met die misbruik van die Bybel word sommige kerke en lidmate se verkeerde Skrifverstaan “Goddelik” gesanksioneer. Die dilemma rondom die uitleg van die Bybel is dat Bybeltekste baiemaal funksioneer in diens van interpreteerders se eie dogma of ideologie. Gelowiges wil vandag weet hoe hulle die Bybel beter kan verstaan, te midde van ‘n oorvloed navorsing oor en rondom die Bybel, wat soms meer daarop gemik is om die gesag van die Bybel te bevraagteken as om die Bybel verstaanbaarder te maak vir die gewone Bybelleser.

 

Continue reading Hoe moet ons die Bybel verstaan?