Category Archives: Oor die Bybel

Hoe moet ons die Bybel verstaan?

Deur die eeue het gelowiges gevra na die regte verstaan van die Bybel. Soos in die verlede wil gelowiges vandag graag weet wat hulle moet glo, hoe hulle moet leef en aanbid. Die Bybel word vandag in baie opsigte deur Bybellesers misbruik. Met die misbruik van die Bybel word sommige kerke en lidmate se verkeerde Skrifverstaan “Goddelik” gesanksioneer. Die dilemma rondom die uitleg van die Bybel is dat Bybeltekste baiemaal funksioneer in diens van interpreteerders se eie dogma of ideologie. Gelowiges wil vandag weet hoe hulle die Bybel beter kan verstaan, te midde van ‘n oorvloed navorsing oor en rondom die Bybel, wat soms meer daarop gemik is om die gesag van die Bybel te bevraagteken as om die Bybel verstaanbaarder te maak vir die gewone Bybelleser.

 

Continue reading Hoe moet ons die Bybel verstaan?

Die bronteks van die Bybel

Die Bybel was oorspronklik in Hebreeus, Aramees en Grieks geskryf. Ongelukkig het ons nie vandag meer die oorspronklike manuskripte van die Bybel nie. Vandag is ons aangewese op kopieë van die Bybelse manuskripte wat soms baie laat eers geskryf was. Vir baie jare is Christene al op soek na die beste Hebreeuse en Griekse tekste (grondtekste) vir vertalings van die Bybel, omdat ons van oordeel is dat ons graag die Woord van God wil hoor soos die skrywers dit bedoel het. In hierdie artikel handel ons oor die beste teks vir die vertaling van Bybels, asook die probleem met die sogenaamde "Textus Receptus". 

Continue reading Die bronteks van die Bybel