Die “seuns van God” en die “dogters van die mense” in Genesis 6

Wie is die “seuns van God” wat gemeenskap gehad het met “die dogters van die mense” in Genesis 6:1-2? Was hulle engele?

 

Sommige mense beweer dat dit in hierdie gedeelte gaan oor engele (moontlik gevalle engele/demone) wat gemeenskap gehad met die vroue op aarde, en hieruit het reuse (Gen. 6:4) na vore gekom.

As ons deeglik na die gedeelte gaan kyk, en ook na die verband van hoofstukke 5 en die hele hoofstuk 6, kom ons agter dat die “seuns van God” mense moet wees wat “kinders van God” was, oftewel gelowiges.

Die seuns van God was die nageslag van Set (die regverdiges) en die dogters van die mense was die nageslag van Kain (die onregverdiges).

Seuns van God verwys hier na die verkiesing van God en nie die natuur van die manne en vroue nie. Dis absurd om hierdie gedeelte te wil vertaal met “engele” want engele en mense het beslis nie dieselfde natuur nie, en kan daarom nie gemeenskap met mekaar hê nie.

Wat die gedeelte leer, is dat die nageslag van Set hulle verhouding met God begin vergeet het, en verlei is deur die mooi ongelowige meisies. Hieroor neem God hulle kwalik.

Die reuse van vers 4 moet nie vertaal word as “reuse” in die sin van “verskriklike groot mense” nie, maar die Hebreeuse woord (nefilin) beteken eintlik “manne van statuur” of “vername manne” of “gewilde mense”. Dit gaan dus oor mense wat in die oë van die ander mense “groot name” was. Hulle was egter onregverdige manne wat God se oordeel verdien het.