Die Bybel oor lyfstraf

Wat leer die Bybel oor lyfstraf (“corporal punishment”)? Is dit enigsins Bybels verantwoordelik? Wat moet ons houding wees oor die afskaffing van lyfstraf by skole?