30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

GOD SE NAAM IS HEILIG

 

 

Lees: Matt. 5:33-37; HK So. 37

 

 

“…laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.” – Matt. 5:37

 

 

Die eed en die gebruik van God se Naam word in die Kategismus Sondag 37 met mekaar in verband gebring. Dit gaan dus in die wese van ‘n eed om die aanroep van God se Naam as getuie vir die waarheid en in die verbreking van die eed oor die ydellike gebruik van die lewende God se Naam. God se Naam is heilig. Dit beteken dat dit anders is as enige ander Naam en daarom met respek gebruik moet word. In die bergprediking van Jesus kry ons ‘n nuwe perspektief op die aflê van die eed. In elk van die ses voorbeelde in Matt. 5:17-48 haal Jesus telkens eers die Joodse godsdienstige leiers se interpretasies van sekere aspekte van die wet aan, waarna Hy dan die ware betekenis daarvan kom aanbied. In die voorbeeld van Matt. 5:33–37 vermaan Jesus ons om nie allerlei beloftes af te lê om ons woord te staaf nie. Die Jode het dit gereeld gedoen. Omdat hulle bang was om God se naam direk te gebruik, het hulle by die hemel, die aarde, Jerusalem, en noem maar op, gesweer wanneer hulle iets gewigtigs kwytgeraak het. Jesus sê dat ons in ons alledaagse lewe gewoon maar “ja” moet sê en dan “ja” moet gaan doen (en omgekeerd). Ons maak so baie haastige beloftes, ons sê maklik dinge soos: “Ek dink die heel week al aan jou,” of: “Weet jy, ek wou jou nou net kom besoek” sonder dat ons dit regtig bedoel. Miskien moet ons maar weer ’n slag by Jesus gaan leer hoe belangrik ons opregte “ja” en ons “nee” vir Hom is. Onthou, ‘n eed het te doen met God se Naam, daarom moet ons opreg wees in ons woorde en dade teenoor ons naaste.

Gebed: Here, ek wil nie U Naam ydellik gebruik nie, want ek weet U Naam is heilig. Lei my deur U Gees dat my ja ja is, en my nee nee. AMEN.

 

Bykomende Srifgedeelte: Deut. 23: 15-25