30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

 

 

GOD SE BESONDERE GENADE VIR SY KINDERS

 

 

Lees: Joh. 3:1-21

 

 

“Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie…” – Joh. 3:18

 

 

Soms gebeur dit dat ons mense raakloop wat die woorde: Jesus het jou lief links en regs vir mense sê. Die vraag is egter of ons met eerlikheid kan sê dat God regtig álle mense met wie ons paaie kruis liefhet? Aan die een kant is dit waar dat God vir alle mense sorg (sien gister se dagstukkie), maar om te sê dat Christus vir alle mense gesterf het, is nie ‘n Bybelse standpunt nie. Christus het wel aan die kruis gesterf vir dié wat in Hom glo. Dis waaroor Nikodemus met Christus wou praat: wat moet ek doen om gered te word was die vraag. Christus antwoord die vraag deur te wys daarop dat dit nie van die mens afhang nie, maar van God (Joh. 3:8) en toon dan dat dié wat glo die ewige lewe het. Jesus het na die aarde gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Drie maal in hierdie gedeelte word daarop gewys dat hierdie lewe nie deur die wet nie, maar deur die genade aan die mens toekom. In die teksgedeelte sê Jesus dat hulle wat glo, nie deur God veroordeel word nie. Hier is dus van God se besondere genade sprake. Christus leer ons hier dat dit nie gaan oor die dinge wat jy doen nie, maar die dinge wat jy glo. Baie mense sal vir die Here kan sê: ek het vir die kerk gewerk, ek was getrou by die Bybelstudie van ons gemeente, maar die belangrike is of jy glo in Jesus, die Seun van die lewende God. Bely dat Christus vir jou aan die kruis gesterf het, en jy sal lewe, want Christus sê: hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie.

 

Gebed: Here, ek bely dat ek in U glo. Leer my om gehoorsaam te wees. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Rom. 3:21-31