30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God


GOD SE GENADE VIR ALMAL?

 

Lees: Matt. 5:43-48

 

 

“…Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies…” – Matt. 5:45b

 

 

God sorg vir alles op aarde. As Hy vir een oomblik sou besluit om sy hand van die skepping te onttrek en net vir sy kinders te sorg, sou die skepping in duie stort, want selfs die asem wat die mens inasem is genadegawes uit God se hand. Om dié rede wys Jesus hier in die bergprediking daarop dat ons goed moet doen aan alle mense, omdat God goed is vir alle mense. Die feit dat dit reën oor goeies en slegtes, en die son opgaan oor goeies en slegtes (Matt. 5:45) noem ons God se algemene genade. In die tyd van Jesus het die Jode die standpunt gehad dat hulle net die mense groet wat húlle groet, en die mense liefhet wat húlle liefhet. Die Jode het veral die Samaritane en die tollenaars gehaat omdat die Jode gedink het dié mense is te sleg om in God se genade te kan deel. Teenoor hierdie: Oog vir ‘n oog en tand vir ‘n tand. Doen iets aan my en ek doen dit terug standpunt van die Jode, kom roep Christus sy volgelinge op om in sy voetspore te volg: as Hy sy vyande vergewe, eis Hy dit van ons. Juis omdat Hy ons oortredinge vergewe het aan die kruis op Golgota eis Hy van ons wederliefde. Maar die feit dat God alle mense genadig is deur in die algemeen vir hulle te sorg, beteken natuurlik nie dat alle mense God liefhet, en dankbaar is vir God se sorg nie. Dus, alhoewel God vir alle mense sorg, het u en ek steeds die verantwoordelikheid om dié wat ver van God af leef, te vermaan en ‘n voorbeeld vir hulle te stel.

 

Gebed: Here, help my om nie te dink ek is beter as ander mense nie. Gee my daarom die vrymoedigheid om met my vyande oor U te praat. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Matt. 6:19-34