30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

GOD WIL DAT ONS HOM VERTROU

 

Lees: Jes. 12:1-6

 

 

“Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie…” – Jes. 12:2

 

 

 

Hoe verskriklik sou dit nie wees as die Here vir ons moes sê: “Ek het julle geplant soos ‘n edel wingerdstok, julle versorg en beskerm, maar julle het die rug op My gedraai, en daarom gaan Ek julle vernietig” nie? Dis die boodskap wat die Here deur die profeet Jesaja aan die volk Israel stuur (vgl. Jes. 5:1-7). In die vorige hoofstukke moes Israel hoor dat hulle onder die Babiloniese Ryk gaan val en weggevoer word in ballingskap. Tog beloof God midde-in die oordeelsaankondiging van hoofstuk 1-10 dat die Messias sal kom om die volk van hulle ongeloof te verlos (Jesaja 11). In dié dag sal Israel sing tot eer van die Here (12:2b). Sien u die genade van die Here? Terwyl Israel verdien dat die Here sy rug op hulle keer, maak Hy steeds bemoeienis met hulle met die belofte dat Hy selfs in dié tyd van nood weer tot Israel se hulp sal kom en dat Hy hulle nie alleen los nie. Hy maak die belofte dat Hy hulle steeds sal verlos en vorentoe bewaar. Dis waarom Israel kan sê: God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie (12:2a). God wil dat ons Hom vertrou. Dis so maklik om te twyfel of God nog vir jou omgee, veral as dinge in jou lewe skeefloop en daar allerlei beproewinge oor jou pad kom. God herbevestig telkens weer die belofte wat Hy by jou doop aan jou gemaak het: Ek sal vir jou ‘n God wees, wees jy vir My ‘n kind. Laat ons dan ook saam met Israel die belydenis uitspreek: “God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie”.

 

Gebed: Here, dankie dat ek weet U los mý ook nooit alleen nie. U het die Messias, Jesus Christus gestuur om nie Israel alleen tot heil te wees nie, maar ook vir my. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Jes. 11:1-16