30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

 

DIE ONTKENNING VAN GOD

Lees: Ps. 53:1-7

 

 

“Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie!” – Psalm 53:2

 

 

Die groot gevaar vir die voortbestaan van die kerk as instituut lê nie in die mense wat meen dat daar nie ‘n God is nie (ateïste), maar in die mense wat meen dat ons nie eintlik seker is of daar ‘n God is of nie (agnostisiste). Hulle hou ‘n gevaar vir die kerk in, omdat hulle graag in ‘n woordestryd betrokke wil wees oor hulle standpunt. Die ateïs sal dikwels nie met gelowiges ‘n stryd aanknoop oor die bestaan van God nie, want hulle glo dit doodeenvoudig nie. Die agnostisis is die tipiese verwêreldse Westerling, wat dink dat geld, besittings en genot die hoogste prys in die lewe is. Hulle taktiek is om gelowiges te probeer oorrompel met hulle oënskynlike wêreldwysheid. Sulkes meen dat daar geen gemeenskap en geen verwantskap tussen God en sy skepsels is nie. Hulle meen ons moet nie ons tyd op aarde mors deur ‘n God te aanbid wat dalk nie bestaan nie. Die post-moderne filosofie staan op die teorie dat menslike kennis subjektief en relatief is. “Glo jy dat daar ‘n God is? Ek eerbiedig jou standpunt, maar dis jóú standpunt – jy’t nie bewyse daarvoor nie”. Psalm 53 noem sulkes dwase mense. ‘n Dwaas is iemand wat nie insig in God se werke het nie. In die Bybel word dwaasheid dikwels gesien as die ontkenning van God se bestaan en sy heerskappy oor die mens se lewe. Christus het immers gekom as die wysheid van die wêreld, sodat ons nooit hoef te wonder of God is, en of Hy sorg nie. Hy is immers Immanuel – God met ons. God wil nie hê dat ons twyfel nie. Bid sy Gees om jou die onderskeidingsvermoë te gee om dwaalleer die nek in te slaan.

 

Gebed: Here, ek kry dikwels te doen met mense wat openlik verkondig dat U nie bestaan nie. Leer my hoe om sulke mense te hanteer. Amen.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Spreuke 26:1-12