30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

WARE VRYHEID DEUR CHRISTUS

 

 

Lees: Joh 8:31-38

 

“…die waarheid sal julle vrymaak.” – Joh. 8:32

 

 

 

In die tyd van Jesus se aardse lewe het die Jode gedink godsdiens bestaan uit ‘n klomp moets en moenies: “Jy mag nie dit doen nie en jy mag nie dat doen nie”. En wanneer Jesus dan met hulle oor vryheid praat, is hulle dadelik op hulle agterpote deur te sê dat hulle nie vryheid nodig het nie, want hulle is kinders van Abraham, hulle is die uitverkore volk van God, hulle het immers God se wet. Hoe verkeerd was hulle nie! Die Jode se sekerheid, hulle vryheid was gebou op valse fondamente. Dit was gebou op uiterlike dinge: op tradisie, op mensgemaakte reëls, op valse sekerhede. Jesus wys daarop dat ons nie op valse fondamente moet bou, soos om te dink dat jou kultuur, volk, geld, of status jou gaan red nie. Net Christus kan hierdie ware vryheid skenk. Hy leer dat Godsdiens nie vir ons ‘n las moet wees nie, maar juis ons moet vrymaak. Ons is net regtig vry as ons die verlossing van Christus ken, en as ons besef God se genade is vir ons genoeg. Jesus roep jou om jou slawekettings af te gooi. Hy roep jou tot ware vryheid: vry om Hom te aanbid, vry om bly te kan wees, vry om te kan vergewe. Jesus het ook vir jou aan die kruis uitgeroep: “My God, my God, waarom het U my verlaat?”, sodat jy nooit weer verlate hoef te wees nie, sodat jy in vryheid die ewige lewe tegemoet kan gaan. Joh 8:36 sê: “Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.” Almal wat hierdie vryheid in Christus soek, het hul eie wil om te begrawe sodat hulle in waarheid en vryheid voor die aangesig van God kan lewe.

 

Gebed: Dankie Here dat U waarlik vry maak. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Joh. 8:39-59