30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

ONS HET HOM DEUR SY SEUN LEER KEN

Lees: Heb. 1:1-14

 

 

“…Hy (het) in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun…” – Heb. 1:1

 

 

In die Bybel lees ons van talle kere waardeur die Here Hom as God aan die mense openbaar het. Ons lees van verskillende wonderdade en talle geleenthede waar Hy aan mense verskyn het. Hy het verder op ‘n besondere manier met die mense in die ou tyd gepraat deur sy profete (Heb. 1:1). God het dus baie mense deur die eeue heen gebruik om ander van Hom te vertel. Nou sê vers 1 dat Hy in “hierdie laaste dae tot ons gespreek (het) deur die Seun”. Die profete moes sê: “So sê die Here”, maar Christus kon sê: “Ek sê vir julle…” (vgl. Matt. 5:20, 28, 32 en ander plekke), omdat Hy in die Vader is, en self God is (Joh. 14:10-11). Christus kon sê: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9) en daarom kan die Hebreërs-skrywer getuig: God praat met ons deur sy Seun. Die Bybel handel oor God se besondere pad met Israel, en hoe hulle dikwels val en weer opgetel moet word, totdat hulle so verdorwe raak dat hulle God se eie Seun aan die kruis laat sterf. Nou maak God ‘n nuwe begin met almal wat in die Naam van Jesus glo. Hoe wonderlik is dit om te weet: God sorg vir my: nie omdat ek ‘n Israeliet is, of omdat ek ‘n spesifieke taal praat, of ‘n spesifieke velkleur het, of aan ‘n spesifieke kerk behoort nie, maar omdat Hy my sondelas raakgesien het, en my in Christus sy kind maak. Glo jy dié getuienis? Glo jy dat Hy vir jou na die aarde gekom het? Gaan vertel iemand!

 

Gebed: Here, hoe wonderlik om te weet U het Uself deur Jesus Christus kom openbaar as die liefdevolle God wat sondaars soek en red. Dankie vir U openbaring aan my. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte:

Joh. 14:1-31

 

 

 

HOE WEET EK GOD BESTAAN REGTIG?

Lees: Heb. 11:1-7; 32-40

 

 

“Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is…” – Heb. 11:3

 

 

In ‘n wêreld waar “sien is glo” koning kraai, is dit nogal moeilik om oortuigend te klink as jy oor God se bestaan met ongelowiges moet praat, of as jy hulle oor God hoor praat. Hoe bewys mens dat Hy bestaan as jy Hom nooit self gesien het nie? “Hoe weet julle God bestaan regtig?” Dis die vraag wat die ongelowige heiden dikwels vra. En ongelukkig is die antwoord nie so eenvoudig nie, behalwe om te sê: “Ek glo dit!” Die rasionalisme wil bewyse hê vir God se bestaan. Die feit van die saak is dat ons nie wetenskaplik kán bewys dat God bestaan nie, maar die realiteit is dat die wetenskap net so min sy bestaan kan ontken: hierdie einste wetenskap het ons tot die besef gebring hoe groot die heelal eintlik is: ‘n ligjaar is miljoene der miljoene kilometer in afstand – die son is duisende ligjare van ons af, en die Here is ook daar! Die sterre wat ons elke aand sien, is sommige groter as die aarde en miljoene kilometers ver. Dit is net in ons sterrestelsel.

Daar word gemeen dat daar nog 150000 sterrestelsels met planete is waarvan ons niks weet nie. Klink dit nie vir u ook te groot om maar toevallig te wees nie? Hebreërs 11:1 sê: “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is…” Daarom sê die skrywer verder: die manne en vroue wat met die Here gewandel het, het dikwels nie die beloftes aan hulle gemaak, sien realiseer nie, maar hulle het daaraan bly glo. Dis geloof: om te glo, al kan ek God nie sien of verklaar nie. Hoe weet ons God bestaan regtig? Ons glo dit!

 

Gebed: Here, deur die geloof wil ek bely dat U alles gemaak het. Dankie dat U ook vir my sorg. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Rom. 5:1-11