30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

‘N NUWE LEWE VRA ‘N NUWE BEGIN

 

Lees: Kol. 2:20-3:4

 

 

“Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie”. – Kol. 3:2

 

 

Die Woord roep ons hier op om ter wille van Christus die ou dinge af te lê, en op te staan in die nuwe mens wat ooreenkomstig die beeld van Christus vernuut is. Hierdie afsterwe van jouself is ‘n pynlike proses. Veral omdat jy self daarvoor verantwoordelik is. Hierdie dood is ‘n seer dood. Want dit vra van jou om diep binne jouself te kyk. En dan nie volgens jou eie maatstawwe nie, maar volgens dit wat God van sy kinders verwag. Hierdie dood vra van jou ‘n verandering, ‘n verandering wat ook nie maar net eenmaal gemaak word nie, maar elke oomblik, elke dag van die lewe. Paulus beskryf hierdie dood soos volg : jy gaan graf toe met die ou mens, die ou mens se klere wat haat, nyd, slegte begeertes, gierigheid, jaloesie, leuens, liefdeloosheid genoem word. Daardie klere trek jy uit deur die Gees wat in jou werk, en jy beklee jouself met meelewendheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld, vergifnis en liefde. Jy sterf dus iets af, en staan op in ‘n ander gedaante. Met die gevolg? Deel van jou lewe word dankbaarheid en vrede. Wanneer dit gebeur, sê Kolossense, dan het die boodskap van Jesus Christus in sy volle rykdom in jou begin bly, in jou lewe tuisgemaak, en dan word jy elke dag meer en meer vernuwe na die beeld van Christus. Dit, natuurlik, as jy saam met God hierdie pad stap. Elke dag. Elke oomblik van jou lewe. Dan word ons nuut. Dan word die wêreld nuut. Jesus was dood, Hy het opgestaan en lewe. Ons lewe, sterf, en lewe weer, maar lewe nou nuut. En dit is moontlik, omdat Jesus Christus nie in die graf gebly het nie, maar lewe. Wat vir ons nuwe lewe moontlik maak.

 

Gebed: Dankie Here vir ‘n nuwe lewe. Gee my elke dag ‘n nuwe begin. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Ef. 4:17-32