30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

VOLHARDING

 

Lees: 1 Kor. 9:15-27

 

 

“Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie…” – 1 Kor. 9:26

 

 

In een van ons kerk se besondere belydenisskrifte, die Dordtse Leerreëls, hoofstuk 5 paragraaf 15 bely ons dat dit vir die gelowige noodskaalik is om deur beproewing, vervolging, die haat van die wêreld en selfs die aanslae van Satan self, te volhard in die geloof en in die belydenis van Christus. Dis in wese wat die apostel Paulus hier aan die gemeente in Korinte skryf. Hy vergelyk die gelowige se geestelike lewe met dié van die atleet, wat op ‘n baan hardloop om aan die einde as wenner uit die stryd van geloofsvolharding te kan tree. Maar anders as die wêreldse atleet, hardloop die gelowige om ‘n prys te ontvang wat nie verlep na ‘n dag of twee, soos die verwelklike lourierkrans van destyds nie (vers 25). Hulle hardloop om die ewige lewe te ontvang. Die atleet wat voor die wenstreep tou opgooi, het verloor al het hy hoe hard geoefen, of sy liggaam hoe hard gedryf. Net dié wat die wenstreep haal, het gewen. Elkeen wat die wenstreep haal aan die einde van sy lewe met Christus aan sy kant, het die ewige prys verkry. Dis egter nie onder alle omstandighede maklik om te volhard nie; as jy alleen by die skool moet opstaan vir die waarheid, op by die werk, of op die sportveld, en mense jou dikwels aflag, belaglik maak of selfs ignoreer, lyk dit of dit dalk nie die moeite werd is om hierdie wedloop te voltooi nie. Hardloop jy ook so op die geloofspad dat jy seker is jy sal aan die einde van jou lewenspad wen. Weet dan dat die belofte vas en seker is: die stryd is reeds deur Christus gewen, jou beloning is dus ononderhandelbaar.

 

Gebed: Ek dank U Here dat U my krag gee om in die geloof te volhard. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Heb 12:1-29