30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

GOD ROEP STEEDS TOT BEKERING

 

Lees: Jer. 29:4-14

 

 

“… julle sal My soek, en vind as julle na My vra met julle hele hart.” – Jer. 29: 13.

 

Die Here vestig ons aandag op die omstandighede van Jeremia se volk baie jare gelede. Die profeet skryf ‘n brief aan die ballinge wat weggevoer is na Babilonië en onder vreemde oorheersing soek na die sin in die lewe, en in hulle godsdiens. In hierdie gedeelte wys die profeet sy volk tereg, maar spreek hy hoop uit van ‘n heerlike toekoms. Daarom roep die Here op: verootmoedig julle, dis nog nie te laat nie! Genadetyd is steeds daar. In vers 11 sê die Here Hy wil ‘n toekoms vir sy kinders gee, maar hulle moet besef dat alles van Hom af kom, en dat hulle in dankbaarheid vir Hom moet liefwees, want dit is wat hulle vergeet het. Dit blyk vanuit die Nuwe Testament dat die Vader juis sy Seun gestuur het, sodat die gelowiges nie verlore sal gaan nie, maar die wete het – Ek is nie alleen nie, my God is my helper. Wanneer ons besef: net die Here kan help, dan moet ons dit ook uit dankbaarheid uitleef! Vers 12 beveel: roep My aan, Ek sal na julle luister. Maar dan vers 13: moet julle dit met die hele hart bedoel, en die gevolg is seker: vers 14 – Ek sal julle terugbring. Vandag roep die Here steeds deur sy Woord tot verantwoording, dit vra dat ons voor die Here neersak en bely dat ons Hom vergeet, en daarom besef dat ons straf verdien. Maar ons kom smeek om genade. Soek die eer van die Here weer in jou kerkgang, in jou gesin, in jou binnekamer, want ons God is beskikbaar, Hy is nie daar ver iewers daar bo en niemand weet waar nie, Hy is “God met ons”.

 

Gebed: Dankie Here dat U Uself aaan my openbaar as ‘n liefdevolle God wat na my soek. So weet ek hoe om na U wil te vra. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Matt. 7:6-14.