30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

UIT GELOOF GERED

 

 

Lees: Luk. 9:37-45

 

 

“En ek het u dissipels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie”. – Luk. 9:40

 

 

Met ‘n groot skare wat Jesus inwag as hy van die berg afkom die môre na die verheerliking, roep ‘n man uit in hartgebrokenheid tot die Here ter wille van sy enigste seun, wat deur ‘n duiwelse gees beset is. Die dissipels het reeds gesien hulle kan hom nie gesond maak nie, nou bring hulle hom na die Meester, want hulle weet Hy kan. Die magteloosheid van die mens oor siekte en dood is ‘n onderwerp wat menige skrywers en digters in menige tale aangegryp het. Die mens het nie die vermoë om oor siekte en dood en rampspoed te heers nie. Net God het mag oor die wette van die natuur. In die genesing van die maansieke kind het ons ten diepste dan te doen met ‘n belydenis dat Christus self God is. Die dissipels getuig van Hom. Ooggetuies het in die Bybel geskryf wat gebeur het, onafhanklik van mekaar en hulle getuienis stem ooreen. Die Heilige Gees bevestig dit in ons harte. Vandag is daar ongelowige mense wat skepties is oor die wonderwerke wat in die Bybel beskryf word, soos hierdie een, as sou dit nie kon gebeur nie. Met baie slim formulerings word gemeen dat die dissipels se teleurstelling in die kruisiging van Christus uitgeloop het daarop dat hulle al hierdie groot dinge van Christus uitgedink het wat nie waar is nie. As ons hulle sou navolg, tas ons die wese van die Evangelie aan. Maar die Bybel lieg nie; God lieg nie. Daar is net waarheid in wat Hy doen. Die Bybel bevestig: God kan gesond maak. As Christus kan gesond maak is dit ‘n blote bewys teenoor die onvermoë van die dissipels: Christus is God. Glo dit, en jy sal self die redding smaak.

 

Gebed: Almagtige Here, ek bely dat U waarlik God is. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Mark. 9:14-29