30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

GOD HET MY LEWE VERANDER

 

Lees: Sag. 3:1-10

 

 

“…Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere”. – Sag. 3:4

 

 

In Sagaria 3 (die vierde gesig) sien ons die hoëpriester Josua voor die engel van die Here staan. Die engel tree op as regter. Aan die regterhand staan die Satan. Die Satan se aanklag is gegrond. Josua is skuldig!. Die aanklag word nie genoem nie. Moontlik is hy onrein vanweë sy verblyf in die ballingskap. Die priesters het ook in ‘n slegte lig gekom weens dit wat hulle gedoen het voor die ballingskap, soos Hofni en Pinehas wat nie deur hulle vader Eli tereggewys is nie. Wat is God se antwoord hierop? Hy sê : “Ek gaan jou straf Satan”. Ons lees hier dat God die aanklaer gaan straf, en dan vergewe Hy die volk én Josua. Die boodskap is duidelik: God vergewe sonder enige verdienste van hulle kant. Josua word beskryf as ‘n stuk brandhout wat uit die vuur geruk is. Die Here sê vandag van jou: jy is soos brandhout uit die vuur geruk. Staan jy met vuil klere voor God? En jy wéét dat jy skuldig is. Die Here sê oor jou: Trek vir hom/haar skoon klere aan. Dit help nie om dit te probeer goedpraat of allerlei verskonings aan te voer nie. Jy en ek is tot die dood toe skuldig. Maar nogtans het God ons lewe kom verander deur sy Seun aan die kruis te gee. Nou kan daar ook ‘n noue band wees tussen jou en God en kan jy onbeperkte toegang tot God hê. Jy kry ook ‘n opdrag. Nie om soos in Sagaria se tyd die tempel te gaan bou nie – maar om nou te bou aan die Koninkryk van God. En dan sal jy en almal wat met jou te doen kry, wéét: Hierdie mens is soos brandhout wat uit die vuur geruk is.

 

Gebed: Here, ook ek staan voor U: vuil, skuldig en veroordeel. Tog het U my gered! Ek dank U. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Jes. 43:1-8