30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

MY ROEPING IS ‘N WONDERWERK VAN DIE HEILIGE GEES

 

 

Lees: Eseg. 37:1-14

 

 

“En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word…” Eseg. 37:14

 

 

Israel word op hulle geestelike doodsheid gewys deur die profesie van die profeet Esegiël. Wat ‘n pragtige beeld om ons eie geestelike doodsheid mee te vergelyk! Hierdeur wys God ons ook op ons neiging om weg te beur van God af. En nou, laat God ons maar voortploeter in ons eie wil? Nee, Hy kom verander ons. Dis die boodskap van Esegiël aan die ballinge jare gelede. Kyk, God is besig om met julle te werk, en uit die doodsbeendere van geestelike louheid wek Hy weer lewe. Dis die wonderwerk van God se genade. En nou, die vraag: het jy die Heilige Gees? Dié vraag is belangriker as enige onderwerp waarmee jy in jou hele lewe te doen sal kry. Want hierdie vraag het te doen met die kern van ons Godsdiens – dis die middelpunt van kerkwees. Hy wat die Heilige Gees het, het die ewige lewe. Hy wat nie die Heilige Gees het nie – al is hy hoe eng godsdienstig, al leef hy hoe korrek, al is sy lewe hoe moreel en rein – het nie die ewige lewe nie, want hy skiet tekort in die noodsaaklikste deel van redding – die inwoning van die Heilige Gees. Watter troos het jy dan vandag? Juis dat die Heilige Gees ‘n wonderwerk in jou lewe kom bewerk het sodat jy wat geestelik dood was, kan lewe. Hy leef in hulle wat bely dat Jesus die Christus is. As die Heilige Gees in jou hart brand, dan begin daar onmiddellik ‘n lus in die hart kom om vir die Here te werk. Dan is ons nie droë bene in die vallei van die dood nie, maar lewende mense besiel met die krag van die Heilige Gees.

Gebed: Here, dankie dat u die wonderwerk van die inwoning van die Gees in my lewe bewerk het. AMEN.

Bykomende Skrifgedeelte: Eseg. 36:22-38