30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

DIE KENBRON VAN DIE SONDE

 

 

Lees: Rom. 3:9-20

 

 

“…deur die wet is die kennis van sonde.” – Rom. 3:20

 

 

Eers as die Heilige Gees die mens se hart kom verander, kan mens opreg na God se wil soek. Om God se wil te soek, behels dat ons moet kan vra: wat wil die Here in my lewe doen? Alle mense is sondig. Daar is niemand wat God uit homself soek nie (vers 11) en daar is niemand wat God ten volle kan gehoorsaam nie. Daarom is dit belangrik dat jy moet kan vra: wat is daar in my lewe wat tussen my en God staan? Dis waar die wet van God inkom. Die Woord leer hier in Romeine 3 dat die wet vir ons die kennis van die sonde kom leer (vers 20). Om tot ‘n ware berou oor die sonde te kom, moet ons tog eers weet wat sonde is, en hoe om van die sonde ontslae te raak. Eers as jy weet dis sonde teen God om te haat, kan jy berou kry as jy haat, nie waar nie? Die wet is dus die kenbron van die sonde. En as ek weet wat die wet van my eis, weet ek waar om redding te soek. Ons besef tog allerweë dat my beste bedoelings alewig deur die sonde besoedel word. Daarom moet ons ook verder weet dat die nakoming van die wet nie tot saligheid kan lei nie. Vers 20 leer dit tereg. Waarom is dit dan belangrik om die wet van God te ken? Want as ons nie die wet geken het nie, het ons nie geweet wat God van ons eis nie. Omdat ons die wet ken, besef ons al meer ons eie tekortkomings en kan ons ons toevlug neem tot ons enigste Verlosser, Jesus Christus.

 

Gebed: Here, skryf U wet op my hart, dat ek U wil kan ken. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Gal. 3:1-29