30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

GOD OPENBAAR HOM AAN ONS

Lees: Rom. 1:18-25

 

 

“…alhoewel hulle God geken het, (het hulle) Hom nie as God verheerlik of gedank nie” – Rom. 1:21

 

 

Ons leef in opwindende tye. Die mens se vermoë om dinge tot stand te bring, laat ons dikwels met verbasing na jou asem snak. Ons kan maar dink aan die vordering van die mens op die gebied van die tegnologie, mediese wetenskap, kennis van die aarde, die mikrobiologie en die nano-tegnologie. Tog is ons verstand te klein om God te verstaan, as Hy Hom nie aan ons sou openbaar nie. In Romeine 1 sê Paulus dat die heidene nie ‘n verskoning het om God nie te ken nie. Hulle moes Hom ken, omdat Hy kenbaar is ook deur sy skepping. In plaas daarvan dat hulle God verheerlik op grond van sy skepping, verheerlik hulle die skepping as god. Daarom is hulle uiters dom (vers 22-23), en sal God hulle straf (in vers 18 – die toorn van God is op hierdie mense). God praat met ons op twee maniere: oor die algemeen deur die skoonheid van die natuur en op ‘n besondere manier deur die Skrif. Die Nederlandse Geloofsbelydenis meld in artikel 2 dat God se openbaring genoegsaam is om die mense te oortuig van hulle sonde, en om dié wat meen dat hulle nie geleentheid gehad het om God te ken nie, van alle verontskuldiging ontneem. Ons hét die Bybel, en deur die Bybel leer ons God ken: dat Hy sy Seun gestuur het om ons te verlos. Dus, alhoewel daar mense is wat ons deesdae wysmaak om nie in die Bybel te glo as onfeilbare openbaring van God nie, moet ons leer uit die voorbeeld wat Romeine 1 gee, naamlik: mense wat nie die openbaring van God aanvaar nie, is mense wat nie deel aan sy Koninkryk het nie.

 

Gebed: Here, ons staan dikwels verstom oor die wysheid van die mens. Tog is baie van hulle dwaas deur nie in U te glo nie. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Psalm 8