30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

VRA NA GOD SE WIL

 

 

Lees: Rom. 12:1-8

 

“…sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.” – Rom. 12:2

 

Soos dit in Romeine 12:1 en 2 aan ons gestel word, is die onderskeiding van God se wil die gevolg van ’n bepaalde gesindheid en gelowige lewensverhouding. Dit volg op die oorgawe van ’n mens aan God. In hierdie toewyding aan God is die belangrikste van alles dat ’n mens vanuit die hart van jou bestaan met God en met sy dinge besig sal wees. Die Here sê vir ons in hierdie gedeelte: laat jou verander deur jou denke te vernuwe deur die Gees. God se wil vir ons soos dit hier uit Romeine blyk, is dat ons sy liefde ter wille van Christus omhels, en dat ons die vrug van ons lewens as ‘n lewende offer aan Hom gee. En nêrens anders leer ons sy wil ken, as deur sy geopenbaarde Woord, Jesus Christus en vanuit sy Skrifwoord, die Bybel nie.

Om na God se wil te vra met die gesindheid van “laat U wil geskied” vra dikwels die neerlê en verbryseling van ons eie wil. Dit vra dat ek my eie wil kruisig en in selfverloëning vra: Here, wat wil U hê moet ek doen? Dit vra van ons geduld om op die Here te wag. Dit is wat die vernuwing van die gemoed in vers 2 beteken. Ons kan nie vir ’n oomblik aan God se liefde vir ons twyfel wanneer ons na aan Jesus lewe nie – al lyk dit soms hoe donker rondom ons. Dit kan nooit weer so donker word soos toe Jesus aan die kruis sy lewe vir ons gegee het nie. Soekend na God se volmaakte wil, kan ons ons liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer.

Gebed: Here, dankie dat ek kan weet wat U wil is. Laat U wil in my lewe geskied. AMEN.

Bykomende Skrifgedeelte: Gal. 5:16-26