30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

GOD VOORSIEN ONOPHOUDELIK VIR SY KINDERS

 

 

Lees: Psalm 24:1-10

 

 

“…Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan…” – Psalm 24:1

 

Ons sien God se sorg in elke dag se gesondheid, lewenskrag, voedsel, klere en dergelike dinge. Ons noem dit die voorsienigheid van God. God se voorsienigheid sluit twee betekenisse in, naamlik om vooruit iets te sien wat gaan gebeur, en om voorsiening te maak vir wat gaan gebeur. Ons as mense kan nie vooruit sien wat gaan gebeur nie. ‘n Vader kan nie sien wat met sy kind gaan gebeur as hy ‘n groot man geword het nie. Maar hy probeer voorsiening maak so ver as moontlik deur die kind te laat voorberei vir ‘n professie. Maar in dit alles is sy voorsienigheid – as ons dit so mag noem – baie onvolmaak en gebrekkig. Maar by God, in sy voorsienigheid, is daar geen gebrek of onvolmaaktheid of teleurstelling nie. Want wat vir sy kinders in die toekoms lê, is nie vir Hom verborge nie; nee, alles is in sy ewige Raad besluit, want die hele skepping is syne en Hy sorg daarvoor soos ‘n vader vir sy kinders sorg (vers 1). Daarom besing Dawid die sorg van die Here in hierdie pragtige lied deur te wys op die heiligheid van God (vers 3), en dat Hy ‘n erekoning is (vers 8). God se sorg het natuurlik nie daar by die skepping geëindig, of opgehou aan die einde van die gebeure in die Bybel beskryf nie, maar dit gaan aan, van geslag tot geslag, en tot vandag. Sien jy ook God se sorg in die klein dingetjies in jou lewe? Sien jy Hom ook in die groot dinge? Dink net hoe jy vir jou en my sorg! Dan kan ons saam met Dawid uitjubel: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan.

 

Gebed: Here, dankie dat ek nie oor die toekoms bekommerd hoef te wees nie, omdat ek weet U is ook in beheer daarvan. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Rom. 8:31-39