30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

NIKS GEBEUR BUITE GOD SE RAAD NIE

 

 

Lees: 1 Kon. 22:1-40

 

 

“…kyk, die Here het ’n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee” – 1 Kon. 22:23.

 

 

Hoe moet ons dit verstaan dat die Here ‘n leuengees in die mond van die profete gee? Die antwoord lê daarin dat vir die Christen daar nie so iets soos ‘n noodlot is wat aan elke mens sy lotgevalle uitdeel nie. Nee, die Skrif weet niks van sulke dinge nie, maar leer ons alleen dit, dat God oor ons lot beskik. God het dus die leuengees beskik om die sonde aan die kaak te stel. Die Bybel leer ons dat Hy teenspoed en dat Hy voorspoed gee, soos Hy weet wat vir ons die beste is, en dat ons op Hom alleen moet vertrou. Oor die gedeelte in 1 Konings 22 en die moeilike vraag of God dan die sonde toelaat en of Hy dit wil, het Calvyn geskryf: “Dit was God se wil dat die ontroue koning Agab mislei moes word (1 Kon. 22:22). Daarvoor bied die duiwel sy hulp aan”. Die feit dat Agab deur God gestraf word, kom nie daarop neer dat God bloot die onreg toelaat nie, maar dat Hy dit wil. Nog voorbeelde hiervan kom in die Bybel voor: die Jode het die voorneme gehad om Christus dood te maak. God beskik dat die Jode se wil geskied deur Pilatus. Daarna erken die kerk dat Gód se wil in der waarheid geskied het, en nie Pilatus of die Jode s’n nie (Hand. 4:27-28). So het Petrus verkondig dat Christus volgens die bepaalde raadsplan van God oorgelewer is om om die lewe gebring te word (Hand. 2:23). Wat dus hier vir ons geleer word is dat God die onreg ook binne sy Raad wil, want niks gebeur buite sy Raad nie, maar dat Hy dit toelaat ook ter wille van die mense wat die straf op hulle sonde sal dra weens hulle eie ongehoorsaamheid.

 

Gebed: Here, dankie dat ek kan bely dat niks buite U Raad geskied nie. Gee my geduld in die nood, omdat ek weet dat U ook die goeie daaruit beskik. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Handelinge 4:1-31