30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

GOD IS ALOMTEENWOORDIG

 

Lees: Psalm 139:1-24

 

 

“Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! – Psalm 139:8

 

Die Bybel leer ons om aan God te dink nie alleen in terme van sy oneindige verhewenheid nie, maar vertel ons ook van sy nabye teenwoordigheid. Dit is dat Hy betrokke is by die skepping en in besonder by die mens. Hoe mooi word dit nie in Psalm 139 uitgespel nie? Sy alomteenwoordigheid beteken dat daar geen plek is waar ’n mens nie met God te doen kry nie. Daarmee word by die mens tuisgebring dat hy nooit van God kan wegvlug nie. Hy het altyd met God te doen al sou hy hom ook waar bevind, in die hoogste hemele of in die doderyk (vers 8). Daar is egter verskillende maniere waarop God se teenwoordigheid ervaar word. In die eerste plek bestaan sy teenwoordigheid daarin dat Hy alles in stand hou en in die geskiedenis van die wêreld met die mens aan die werk is. Die teenwoordigheid van God word ook op ’n meer persoonlike vlak geopenbaar, dit is, in die verhouding tussen God en mens. Hy kom tot die mens in besonder deur die werking van die Heilige Gees in ons hart (Jak. 4:8). Langs hierdie weg weet ons dat God met ons is. Hierdie teenwoordigheid word nie by almal en by alle tye ewe duidelik ervaar nie. Namate mens nader aan God leef en tot Hom in gebed nader, word jy ook meer bewus van sy liefdevolle teenwoordigheid. Hoe meer jy dus besig met God se dinge, hoe meer word jy bewus van God in jou lewe. Daar is niks te groot of te klein waarvan Hy nie weet en waarmee Hy nie te doen het nie. Bring dus vandag jou bekommernis na Hom, want Hy is die alomteenwoordige God.

Gebed: Vader, ek vind vandag my krag in die wete: U is alomteenwoordig. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Psalm 103