30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

Lees: Heb. 6:1-20

 

 

“Daarom het God, omdat Hy…die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met ’n eed gewaarborg.” – Heb. 6:17

 

 

Hier in die brief aan die Hebreërs word melding gemaak van die onveranderlikheid van die raad van God. Hier word eers aan ons vertel wat God gedoen het en dan word daar ook vermeld vir wie God dit gedoen het. Deur die beloftes aan die mensdom met ‘n eed te waarborg, wys God dat die belofte wat Hy gemaak het aan die voorgangers van die ou verbond, steeds alles vasstaan, en dat Hy nie van sy plan afgesien het om vir Hom ‘n volk te versamel nie. Die verskil is egter dat God se volk nou nie meer gebind word aan, en beperk word tot spesifieke taal- en kultuurgrense soos wat die Jode van ouds geglo het nie, maar dat God vir Hom ‘n volk bymekaarmaak vanuit al die gehoorsames wat in Christus glo. Dis sy nuwe verbondsvolk van die Nuwe Testament. Hy toon aan dat sy raad vasstaan en dus nie onderhewig is aan verandering nie. Deur dit met ‘n eed te bevestig, staan dit vas as ‘n belofte aan die nageslag. God het hierdie eed geneem vir dié wat erfgename is van die beloftes. Dit is duidelik dat God hier deur sy Seun met die mens in ‘n nuwe verhouding wil kom staan, maar dié verhouding word gebou op die ou beloftes dat Hy vir ons ‘n God sal wees en dat ons sy kinders moet wees, en die appél doen dat ons sy wil moet gehoorsaam. Daarom maak dié gedeelte melding van die “erfgename” wat die beloftes van God erf. Dit verwys na die gelowiges wat die nuwe bedeling in Christus erf, naamlik die herstel van die verhouding met God en die deurgang na die ewige lewe. Laat ons weer opnuut besef dat God altyd dieselfde bly, en sy Raad nie verander nie. Hy sê nie verniet dat Christus gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is nie (Heb. 13:8).

 

Gebed: Dankie dat U my die troos gee dat U in beheer van alles is omdat alles in U Raad is. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Rom. 9:6-33