30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

GOD IS LIEFDE

 

Lees: Mal. 1:1-5

 

 

“Ek het julle liefgehad, sê die Here.” Mal. 1:2

 

 

Hierdie boek se agtergrond is die moeilike jare daar in 515 v.C. Dit is na die oorblyfsel van die volk se terugkeer uit ballingskap en na die voltooiing van die tempel. Ons weet uit verskeie bronne dat dit besonder moeilike jare was. Ek het julle liefgehad. Dit is die groot liefdesverklaring van God aan die mense in hierdie tyd. Hoe het u ons lief? vra Israel in antwoord op die liefdesverklaring van God. Dit het vir hulle gevoel of alles teen hulle was, selfs God. Die werk was baie hard. Die plaaslike volke was hulle vyandiggesind. Die natuur was teen hulle gedraai met mis-oeste as gevolg van sprinkane, droogtes, en wat nog meer. Waar is u liefde? vra hulle. En met ‘n pragtige herinnering uit die geskiedenis van Israel deur die verhaal van Jakob en Esau, herinner God hulle hoe Hy nog altyd vir hulle gesorg het.

 

Hoe het God nie al vir ons gesorg nie?! Dink maar aan ons eie geskiedenis hier aan die suidpunt van Afrika. Dink maar hoe dikwels ons in ons persoonlike lewens worstel met vrae oor misdaad, ekonomiese agteruitgang en die dood. Maar ook vir ons kom gee God sy liefdesverklaring: Hy gee sy eie Seun om onskuldig te ly vir ons wat skuldig is. Op hierdie liefdesbetuiging van God moet ons nie so gou wees om te vra: Hoe het u ons lief nie? Ons moet eerder buig in aanbidding en dankbaarheid dat die lewende God – die Grote Almagtige God ons liefhet. Ons moet bid dat sy liefde ons toevou en sy Gees ons lei, sodat ons anders kan begin lewe. Met groter toewyding en geloof, sodat sy heerlike Naam geëer kan word selfs in ons nood en beproewing.

 

Gebed: Here, dankie dat U my so liefhet dat U my ook U kind gemaak het. AMEN.

Bykomende Skrifgedeelte: 1 Joh. 3:1-24

 

GOD SE RAAD IS ONVERANDERLIK