30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

GOD IS HEILIG

 

Lees: Lev. 19:1-4; 11-19

 

 

“…Ek, die Here julle God, is heilig.” Lev. 19:2b

 

 

Israel word dikwels in die Ou Testament deur God gemaan om in hul daaglikse omgang met mekaar altyd in gedagte te hou dat hulle anders is en anders moet leef as die heidense volke rondom hulle. God het immers ‘n besondere band met hulle deur sy verbondsbeloftes aan die voorvaders. Dis ook waarna die woord “heilig” verwys: om anders te wees of om jouself af te sonder. God sê dus eintlik hier dat Israel anders moet wees, anders moet leef en anders teenoor mekaar moet optree as wat die heidene sou doen. Die kern in hierdie hoofstuk, word treffend vasgevang in die herhaalde verklaring: “Ek is die Here julle God”.

 

Die vorm “Ek is die Here jou God” beklemtoon die besondere verhouding wat kragtens die verbond tussen God en sy volk bestaan. Hierdie besef moet hulle hele lewenshouding bepaal. Hulle moet weet dat hulle met alles wat hulle is en het, leef in die lig van God se heilige teenwoordigheid. Daarom ook die dringende en allesinsluitende vermaning: “Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig.” Geen aspek van die lewe kan aan die heilige teenwoordigheid van God onttrek word nie, want God is heilig – Hy is anders, daarom moet hulle anders wees. Terwyl dit kenmerkend van die mens is om vir die “heilige” grense te trek, met ander woorde ’n plek aan te wys, is dit kenmerkend van die heiligheid van God dat dit op die hele mens en die totale werklikheid wil beslag lê. Dit was ook die boodskap van ons Here Jesus Christus. Hy het vir ons kom ly, sodat ons kan sien wat dit in die praktyk beteken om anders te wees. Deur sy Heilige Gees maak hy ons ook heilig.

 

Gebed: Here, ek bely saam met ander gelowiges ‘n heilige, algemene, Christelike kerk. Leer my om heilig te wees, want U is heilig. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: 1 Pet. 1: 13-25