30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

GOD IS EWIG

 

Lees: Gen. 1:1-2:3

 

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” – Gen. 1:1

 

 

Genesis 1 moet verstaan word as ‘n preek. Dit is nie alleen ‘n verslag oor hoe die hemel en die aarde geskep is nie. Dit is ten diepste ‘n verslag oor God se ewigheid. God word nie hier aan ons voorgestel nie: daar word net melding gemaak van sy werke. Hy het nie ‘n begin en ‘n einde soos die skepping nie. Hierdie belydenis gee ons ‘n besondere troos, juis omdat ons lewens gekenmerk word deur ‘n stryd teen die chaos. Die aanslag van die duiwel, versoekings van elke dag, die aanslag teen die kerk, teen ons geloof, teen ons huwelike, teen ons waardes en norme, laat ons dikwels uit die oog verloor dat ons God ewig is en heers oor alles. Dit is ‘n troos om vandag te weet: Hy is in beheer en Hy was nog van altyd af. Hy het die chaos in orde verander daar by die skepping, en Hy doen dit steeds elke dag. En ook in hierdie dag is daardie Hand wat alles gemaak het, die Hand wat ons bewaar en versorg. Genesis 1 kom herinner ons aan die verhouding wat ons met die lewende God het. Die hoogtepunt van hierdie verhouding was toe Hy in die persoon van sy Seun, Jesus Christus, na ons aarde gekom het. Hierdie gebeurtenis het dit vir ons moontlik gemaak om die God wat die heelal geskep het persoonlik te ken en met Hom gemeenskap te hê. God het dit alles – wat ons is, sien en beleef – geskep. Die boek Genesis begin met: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” En met hierdie woorde maak God ‘n begin met die mens wat uitloop tot volle ontplooiing van sy Raadsplan by die wederkoms van Christus.

Gebed: Here, ek bely dat U ewig is, maar vergeet so maklik in tye van nood dat U ewigheid vir my beteken dat U alles onder U beheer het – ook my lewe. AMEN.

Bykomende Skrifgedeelte: Joh. 1:1-14