30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

HY OPENBAAR HOM AS ‘N DRIE-ENIGE GOD

 

Lees: 2 Kor 13:1-13

Sing: Ges. 234:1,3,4

 

“…Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal!” – 2 Kor. 13:13

 

 

 

Paulus groet die gemeente in Korinte met die vrede van God. Hierdie seëngroet is ‘n belydenis én ‘n gebed. Paulus bemoedig die gemeente met die woorde dat God by hulle teenwoordig is, maar bid tegelykertyd dat God se vrede met hulle sal wees. Ons het hier te doen met ‘n pertinente uitspraak oor die Drie-Eenheid van God. Dit is duidelik dat die eenheid van God anders is as die eenheid van die mens. Die mens is siel en liggaam en dit maak hom beperk: dit is nie moontlik vir die mens om op meer as een plek op ‘n slag te wees nie. Maar God kan in die hemel wees, en op die aarde. God kan tegelykertyd by hulle wees wat blydskap beleef en hulle wat hartseer beleef. Paulus is ook net vlees en bloed en moes dikwels aan gemeentes in sy afwesigheid per brief kommunikeer om hulle te vermaan, te leer en te bemoedig. Paulus kan nie altyd by die gemeente in Korinte wees nie, maar God kan. Om hierdie rede groet Paulus die gemeente met die seën van die Drie-Enige God. God is altyd by hulle. Christus is die bringer van God se genade na hierdie aarde, daarom dat Paulus hier van Christus se genade melding maak. Die Vader is die regeerder oor alle dinge en in liefde versorg Hy sy skepping. Die Heilige Gees is die Trooster wat ons harte nuut maak om God te bely. Hierdie Trinitariese belydenis gee ons hoop, troos en bemoediging. Terselfdertyd praat dit met ons oor God se alomteenoowrdigheid, geregtigheid, oordeel en straf. As u weer die genade-uitspraak van 2 Kor. 13:13 hoor, onthou die Drie-Enige God sê hierdeur vir jou: Ek is altyd by jou teenwoordig!

 

Gebed: Dankie Here dat ek kan weet U is anders as mense, U is altyd teenwoordig by my. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: Matt. 28:16-20