30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

 

 

ONS AANBID DIE ENIGE WARE GOD

Lees: Deut. 4:30-40

 

 

“…daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die Here God is … daar is geen ander nie”. – Deut. 4:39

 

 

Nadat Israel uit die slawehuis van Egipte uitgelei is, praat die Here met hulle oor sy soewereiniteit. Hy ís die enige ware God, ongeag wat hulle onder invloed van die heidense Egiptenaars sou leer oor die bestaan van ander gode. Hy herinner Israel dikwels aan die wonderwerke wat Hy aan hulle gedoen het (vgl. vers 33-35). Die waaragtigheid van God word bevestig deur sy werke. Sy werke moes Israel telkemale aanspoor tot onvoorwaardelike geloof in Hom. Hulle moes nie twyfel dat Hy God is nie. Ook nie dat Hy in beheer van die wêreld is nie. God is in die hemel én op die aarde, leer vers 39. Niks kan sy regering ontwyk nie. Niks gebeur sonder Hom nie. Niks bestaan sonder Hom nie. Hierdie verskering gee Israel die troos God is met hulle op die lewenspad. Hy is ‘n God wat vir hulle omgee, want Hy is ‘n barmhartige God, Hy sal hulle nie verlaat nie en hulle nie laat verlore gaan nie (vers 31). Die Here wil ook vandag hierdie belofte aan u bevestig: Ek los jou nie alleen nie. Ons noem God mos nie verniet Immanuel nie: dit is God met ons. Hy gee die bevestiging deur sy Seun: “Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.” (Joh. 14:18). En te danke aan sy Gees het ons verder die belofte: “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.” (Joh. 14:27).

 

Gebed: Here, ten spyte van al die aanslae wat die kerk beleef is dit wonderlik om te weet dat U die Enige Ware God is. AMEN

 

Bykomende Skrifgedeelte: Psalm 27