Wie is Ankura.net

In die wêreld waarin ons leef is daar soveel verskillende opinies en leringe dat ons baiemaal nie kan uitmaak wat is waarheid en wat is leuens nie. Op kerklike gebied gaan dit net so: verskillende groepe het verskillende idees en almal glo hulle is reg. Dis in so ‘n wêreld dat die gelowige baiemaal soekend is na antwoorde op Bybelse vrae en op lewenskwessies. Die woord ankura is 'n Griekse woord wat in Afrikaans vertaal kan word met ‘n anker . Ankura.net wil ‘n anker wees vir gelowiges wat ronddobber op die see van ideologieë of die gelowige wat soekend is na vrae oor hulle geloof, die lewe, die kerk en die Bybel, of iemand wat sommer net meer wil leer oor die wonderlike Woord van God.

Strome van Die Lewe
Ankura.net

Ankura.net verkondig nie die standpunt van een bepaalde kerk nie, maar behou homself die reg voor om te weier om te reageer op standpunte wat in stryd met die Woord van God is, of wat lasterlike bedoelings het. Ankura.net word opgedra aan die duisende behoudende teoloë en ander gelowiges oor die wêreld wat nie bereid is om te sink in die see van dwaalleer nie. Hulle is die manne en vroue wat geanker is in Christus, en wat eendag die loon op hul arbeid sal ontvang.

U kan die inhoud op Ankura.net gebruik vir persoonlike geestelike opbou, maar geen van die publikasies op hierdie blad mag in geheel of gedeeltelik aangehaal of gekopieer word sonder die uitdruklike toestemming van die skrywer nie. Die artikels wat hier geplaas word bly die intellektuele eiendom van die verskeie outeurs.